กำหนดการ ลานเบียร์ Central World

ตารางวัน วงเล่นสดลานเบียร์ Central world 2009-2010

Singha
4/11/2009 Peacemaker
7/11/2009 Fahrenheit
19/11/2009 Dome-Nologo
25/11/2009 Bodyslam
26/11/2009 Da Endorphine
4/12/2009 Nuvo
9/12/2009 Pex- Aof- Ice
11/12/2009 Zeal
16/12/2009 Potato
17/12/2009 Nui-Ampol
19/12/2009 Groove Rider
23/12/2009 J-Jetrin
25/12/2009 Clash
30/12/2009 พงษ์พัฒน์
31/12/2009 Silly Fools + Zeal

Tiger
5/11/2009 Flure
12/11/2009 Moderndog
24/11/2009 Apartment Kunpa
12/12/2009 เต่าเธอ
11/12/2009 Slur
17/12/2009 Kai-Jo
25/12/2009 Crescendo
21/12/2009 Scrubb

Heineken
7/11/2009 Moderndog & Noi
20/11/2009 รัดเกล้า & เบน
28/11/2009 Scrubb & Flure
6/12/2009 Bee &Nui peach band
12/12/2009 Slot Machine & Sqweez Animal
16/12/2009 ETC & Kim
24/12/2009 Lula & Calories Blah blah
3/01/2010 T-Bone & Peter
6/01/2010 Flure & Ben
13/01/2010 Slot Machine & Da Endorphine

สำหรับเพื่อนๆ ที่จะไปชิวลานเบียร์กันวันไหน ก็มาชวนได้นะครับ ช่วงล่วงหน้าก่อน
สักวันสองวันนะครับ จะได้เตรียมตัวเคลียร์คิวไว้ครับ 🙂