Happy New Year 2014

แสงสุดท้ายของปี 2013 ที่บริเวณที่จะสร้างบ้าน ที่จันทบุรี

สวัสดีปีใหม่ 2014 ครับ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จ
ในหน้าที่การงาน สมดังใจหมายกันทุกท่านครับ ..

เป็นธรรมดาทุกปีที่ผมจะเขียนเรื่องราวสรุปต่างๆ ในปีที่ผ่านมา และสิ่งที่จะทำในปีใหม่นี้ เพื่อใช้เป็น
จุดนำทางหลักๆ ของแผนชีวิต จะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจน คอยเอาไว้เตือนใจ ให้ไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ..

ปี 2013 ที่ผ่านมา
– เดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเดินป่า เที่ยวธรรมชาติ มากขึ้น
– ขยาย Infrastructure ของระบบที่ดูอยู่ ไปยัง True IDC เมืองทอง
– รับผิดชอบงานสำคัญ หลายๆ Project เพิ่มขึ้น
– ยังไม่สามารถแยกและวางระบบใหม่ได้ทั้งหมด
– ขาดการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพ
– กินดื่ม ใช้จ่าย มากเกินไป
– บ้านยังไม่ได้แบบที่สมบูรณ์
– ย้ายที่ทำงานมาอยู่ตึกใหม่แถวพัฒนาการ แทนรัชดา
– รายจ่ายเพิ่มขึ้น

สิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในปี 2014
– จัดรถ 4WD สักคันไว้เดินทางท่องเที่ยว ถ่ายรูป ลงเว็บจริงๆ จังๆ
– ทำระบบ Infrastructure ของระบบที่ดูอยู่ใหม่ โดยเฉพาะ storage
– กระจายงานที่ทำอยู่ ให้คนอื่นทำบ้าง เพราะทำคนเดียว เยอะไป
– ออกกำลังกาย วิ่ง ปั่นจักรยาน บ่อยๆ กลับบ้านที่จันทบุรี บ่อยๆ
– กินดื่มเฉพาะ โอกาสสำคัญจริงๆ งดใช้จ่ายในเรื่องไม่จำเป็น
– ทำบ้านที่จันทบุรี ให้เสร็จ ภายในต้นปี 2014
– ปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่ใหม่ ให้ได้ ถ้าไม่ได้คงต้องกลับไปอยู่ที่เก่า
– รับผิดชอบงาน ที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
– รับงานนอก และทำธุรกิจส่วนตัวเป็นรายได้ เสริมจากรายได้ประจำ
– หาใครสักคน ไว้อยู่ดูแลกัน เป็นกำลังใจให้กัน 🙂

ประมาณนี้ครับ แต่ต้องทำให้ได้ให้ครบทุกข้อ ..