นางนพมาศ

เพื่อน ๆ อาจจะคิดว่า นางนพมาศ เกี่ยวข้องกับ ลอยกระทง ได้อย่างไร
ผมมีประวัติของนางนพมาศ มาเล่าให้ฟังครับ ..

นางนพมาศ หรือ เรวดี นพมาศ เกิดในรัชกาลพญาเลอไท กษัตริย์ที่ 4
แห่งราชวงศ์พระร่วง บิดาเป็นพราหมณ์ชื่อ โชติรัตน์ มีราชทินนามว่า
พระศรีมโหสถ รับราชการในตำแหน่งปุโรหิต  มารดาชื่อ เรวดี
ภายหลังนางนพมาศได้ถวายตัวเข้าทำราชการในราชสำนักสมเด็จพระร่วงเจ้า
สันนิษฐานว่ารับราชการในแผ่นดินพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)
จนกระทั่งได้รับตำแหน่ง “ท้าวศรีจุฬาลักษณ์” พระสนมเอก

นางนพมาศได้ทำคุณงามความดีเป็นที่โปรดปรานของพระร่วงในกาลต่อมา
ที่สำคัญๆ มีอยู่ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เข้าไปถวายตัวอยู่ในวังได้ห้าวัน ก็ถึงพระราชพิธีจองเปรียงลอย
พระประทีป (ลอยกระทง) นางได้คิดประดิษฐ์โคมลอยรูปดอกกระมุท (ดอกบัว)
มีนกเกาะดอกไม้สีสวยๆ ต่างๆ กัน เป็นที่โปรดปรานของพระร่วงมาก

ครั้งที่ 2 ในเดือนห้ามีพิธีคเชนทร์ศวสนาน เป็นพิธีชุมนุมข้าราชการทุกหัวเมือง
มีเจ้าประเทศราชขึ้นเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการด้วย ในพิธีนี้พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงรับแขกด้วยเครื่องหมากพลู  นางนพมาศได้คิดประดิษฐ์พานหมากสองชั้นร้อยกรอง
ด้วยดอกไม้งดงาม พระร่วงทรงโปรดปรานและรับสั่งว่า ต่อไปผู้ใดจะทำการมงคลก็ดี
รับแขกก็ดี  ให้ใช้พานหมากรูปดังนางนพมาศประดิษฐ์ขึ้น ซี่งเป็นต้นเหตุของพานขันหมาก
เวลาแต่งงาน ซึ่งยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน

ครั้งที่ 3 นางได้ประดิษฐ์พนมดอกไม้ถวายพระร่วงเจ้าเพื่อใช้บูชาพระรัตนตรัย
พระร่วงทรงพอพระทัยในความคิดนั้น ตรัสว่าแต่นี้ต่อไปเวลามีพิธีเข้าพรรษา
จะต้องบูชาด้วยพนมดอกไม้กอบัวนี้

นางนพมาศเป็นบุคคลที่ฉลาดถ่อมตัวเป็นอย่างยิ่ง จนได้สมญาว่า “กวีหญิงคนแรกของไทย”
ดังเช่นที่เขียนไว้ว่า “ทั้งเป็นสตรี สติปัญญาก็น้อยกว่าบุรุษ แล้วก็ยังอ่อนหย่อนอายุ
กำลังจะรักรูปและแต่งกาย ซึ่งอุตสาหะพากเพียร กล่าวเป็นทำเนียบไว้ ทั้งนี้เพื่อหวังจะให้สตรี
อันมีประเภทเสมอด้วยตน พึงให้ทราบว่าข้าน้อยนพมาศ กระทำราชกิจในสมเด็จพระร่วง
เจ้ากรุงมหานครสุโขทัย ตั้งจิตคิดสิ่งซึ่งเป็นการควรกับเหตุ ถูกต้องพระราชอัชฌาสัย
พระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ปรากฎชื่อแสียงว่าเป็นสตรีนักปราชญ์ ฉลาดในวิชาช่างอยู่ชั่วกัลปาวสาน ”

นี่ คือนางนพมาศ สนมเอกของสมเด็จพระร่วงเจ้า ผู้สามารถประดิษฐ์ความคิด
ได้เป็นที่น่าอัศจรรย์ จนสืบกลายมาเป็นประเพณีต่อมาอยู่ช้านาน ทั้งๆ ที่
นักประวัติศาสตร์หลายท่านสงสัยว่าจะมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่

ผมว่านางนพมาศ นี้ติสมาก ๆ art ตัวแม่ เลยก็ว่าได้ ทำอะไรมีศิลปะ
มองโลกเป็นสิ่งที่สวยงาม น่ายกย่องครับ ..

ลอยกระทง

ภาพลอยกระทง จาก http://www.loikrathong.net/

เพลง รำวงวันลอยกระทง
วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ กับประเพณีลอยกระทง ผมเอง
ไม่ได้ลอยมาหลายปีแล้วเหมือนกัน แต่ปีนี้ว่าจะออกไป
ลอยกระทง กับเค้าสักหน่อย สำหรับที่มาของประเพณี
ลอยกระทง เท่าที่ผมไปหามา ก็มีดังนี้ครับ ..

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีโบราณของไทย
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไร
เท่าที่ปรากฏ กล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐาน ว่า
เดิมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์ กระทำเพื่อบูชา
พระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม
ต่อมาได้ถือตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีการชักโคม
เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์
และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐาน
ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทา
ในสมัยสุโขทัย นางนพมาศพระสนมของพระร่วงได้คิด
ทำกระทงถวาย เป็นรูปดอกบัวและรูปต่างๆให้ทรงลอย
ตามสายน้ำไหล พระร่วงเจ้าทรงพอพระราชหฤทัยกระทง
ดอกบัวของนางนพมาศมาก จึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่าง
และปฏิบัติสืบต่อกันมา จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุนี้ กระทงรูปดอกบัว
จึงปรากฏมาจนทุกวันนี้ แต่เปลี่ยนชื่อเรียกว่า “ลอยกระทงประทีป
ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงตัดพิธีต่าง ๆ ที่เห็นว่าสิ้นเปลืองออก
ต่อมาในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีนี้อีก
ปัจจุบันนี้ การลอยพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงกระทำเป็นการส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
แต่พิธีของชาวบ้านยังทำกันอยู่เป็นประจำตลอดมา

การลอยกระทงนั้น จะมีการจุดธูป จุดเทียน ปักบนสิ่งที่ไม่จมน้ำ
และจะประดิษฐ์ เป็นรูปต่างๆ เช่น กระทงเรือ แพ ดอกบัว
แล้วนำไปปล่อยให้ลอย ไปตามน้ำ สมัยก่อนกระทงทำด้วยใบตอง
ใบพลับพลึง กาบมะพร้าว ปัจจุบันนิยมใช้โฟมและพลาสติก ซึ่งย่อยสลายยาก
ทำให้เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน
ทำให้น้ำท่วมขังและสิ่งที่ควบคู่ไปกับการลอยกระทง ก็คือ
การจุดดอกไม้ไฟชนิดต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน
ซึ่งดูเหมือนจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะนอกจากเกิดเสียงรบกวนแล้ว
ยังอาจเกิดอันตราย เมื่อระเบิดถูกร่างกายหรือเกิดเพลิงไหม้ได้
และยังเป็นการ สิ้นเปลืองเงิน โดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย
ในการเล่นดอกไม้ไฟเราจึงควรระวัง อย่าให้ประเพณีที่มีแต่ความดีงาม
ต้องกลายเป็นความน่ากลัวไป

การลอยกระทง เป็นประเพณีที่อยู่ควบคู่กับคนไทยมาช้านาน
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เราในฐานะลูกหลานคนไทยจึงควรช่วยกันรักษาไว้
อย่าให้ประเพณีนี้ ต้องเสื่อมและหมดคุณค่าลงเพราะเรา เพื่อทำให้
การลอยกระทง เป็นประเพณี ที่คงไว้ซึ่งความเป็นไทยและงดงาม
คงอยู่สืบไป นานเท่านาน..

คติที่ถือกันมา เกี่ยวกับการลอยกระทง

คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงถือว่ามีอยู่มากมายหลายตำนานแตกต่างกันไป
แต่ที่เพื่อนๆ ควรจะทราบไว้ประดับความรู้ จะได้เอาไว้โม้ให้เพื่อนคนอื่นๆ
ฟังได้ มีดังนี้ครับ
1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา
2.การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์
3.การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันที่เสด็จกลับจากเทวโลก
เมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
4.การลอยกระทง เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า
ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทานที เพื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรด
ในนาคพิภพ
5.การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุ
พระเกศาของพระพุทธเจ้า
6.การลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
7.การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุดตเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถา
อยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล

สำหรับเพื่อนๆ ที่จะไปลอยกระทงที่เชียงใหม่ สามารถจอง โรงแรมเชียงใหม่ ได้ตาม link นี้เลยครับ หรืออยากจะมาลอยกระทง ที่กรุงเทพ ก็จองโรงแรมในกรุงเทพ ได้ตาม link เลยครับ

Update 2009-09-15
หลังจากปีที่แล้วชวนเพื่อน ๆ ไปทำบุญ ลอยกระทง กันแล้ว ปีนี้
ก็มาชวน ทำบุญวันเกิด กันบ้างครับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการทำบุญวันเกิดได้ที่นี่ครับ ทำบุญวันเกิด


ปาย-ปางอุ๋ง

ปาย (PAI) Thailand. ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่
http://travel-is.com/forum/view.php?qID=241

ปางอุ๋ง (Pang-Oong) Thailand. ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่
http://travel-is.com/forum/view.php?qID=270

ช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้ เพื่อน ๆ หลาย ๆ คนถามผมมาว่า อยากไป
เที่ยวพักผ่อนชิว ๆ กับครอบครัว กับเพื่อน ๆ กับคนที่รู้ใจ แบบ
บรรยากาศดี ๆ เดินทางไม่ลำบากมาก ที่พักสะดวกสบาย ไปไหนดี
ที่ยอดฮิตในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ ก็คงไม่พ้นภาคเหนือ ของไทยเรา
เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, น่าน อะไรประมาณนี้ ..
แต่ที่นักท่องเที่ยววัยรุ่นหนุ่มสาว นิยมไปกันมากที่สุดก็คงไม่พ้น
ปาย, ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน เรียกได้ว่า มีแต่คนต่างถิ่นมาเที่ยวกัน
ยิ่งเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ยิ่งเป็นช่วง hi ของที่นี่เลยก็ว่าได้ ..

สำหรับการเดินทางไปยัง ห้วยน้ำดัง, ปาย, ปางอุ๋ง นั้น จะเป็นเส้นทาง
เดี๋ยวกัน เส้นทางที่สะดวกที่สุดก็คือเดินทางจากสถานีขนส่งเชียงใหม่
มายัง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีทั้งรถตู้ และรถโดยสารประจำทาง
ค่าโดยสาร 150 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นทาง
ผ่านหุบเขาหลายลูก หลายโค้ง แต่ทางเป็นทางลาดยางอย่างดี จะขับรถ
ไปเองจากเชียงใหม่ก็ได้ ค่าเช่ารถเช่าพวกรถเล็ก ๆ พวก Honda Jazz
หรือพวก Toyota Vios ก็ประมาณวันละ 700 บาท วิธีนี้ก็สะดวกดี
แต่เหมาะสำหรับคนที่ขับรถเก่งแล้วพอสมควร เพราะทางเป็นทางโค้ง
ขึ้นเขา ลงเขา ตลอดเส้นทาง ถ้าจะให้เหนื่อยน้อยสุด ก็นั่งเครื่อง
จาก กทม. มาลงที่สนามบินเชียงใหม่ ค่าโดยสาร 1500-2000 บาท
แล้วเช่ารถขับไปยัง อ.ปาย ก่อนถึง อ.ปาย จะถึงห้วยน้ำดังก่อน
แต่ส่วนใหญ่จะเลยไปพักที่ปายกัน ห้วยน้ำดังเหมาะสำหรับการกางเต็นท์
สำหรับที่พักใน ปาย ก็มีที่พักบรรยากาศดี ๆ น่ารัก ๆ หลาย ๆ ที่
มีราคาตั้งแต่ 150-2000 บาท ที่ผมเคยไปพักก็คือ ปายวิมาน รีสอร์ท
ถือว่าเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดในปาย ราคาคืนละ 1600 บาท แต่จริง ๆ แ้ล้ว
ที่พักถูก ๆ ดี ๆ ก็มีให้เยอะ ลองเดินดู สอบถามดูก่อนก็ได้ ชอบที่ไหน
ก็พักที่นั่นได้เลย เพราะว่าปายไม่ได้กว้างมาก จะเดินเอา จะขี่จักรยาน
ขี่มอเตอร์ไซค์ หรือขับรถยนต์ ก็ได้เหมือนกัน จุดเด่นของปายก็คือ
ถนนคนเดิน ที่มีสินค้าทำมือ, postcard, เสื้อยืด น่ารัก ๆ ให้เลือกซื้อ
กันมากมาย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่น ช่วง ม.ปลาย-มหาลัย
ส่วนอาหารการกิน ที่นี่มีทุกอย่าง ทุกแนว ราคาก็ไม่แพงครับ ..

สำหรับ ปางอุ๋ง ต้องเดินทางจากปายไปทาง จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง
ประมาณ 200 กม. แต่ว่าทางเป็นทางโค้ง ขึ้นเขา ลงเขา ขับรถยาก
เหมือนกัน รถต้องมีกำลังทีดี แนะนำว่าถ้าเป็นพวก 4WD ก็จะยิ่งดี
เพราะทางขึ้นไปปางอุ๋ง ทางบ้านรวมไทย นั้น ทางขึ้นชันมาก และทาง
ยังไม่ค่อยดีเท่าไรนัก แต่รถเก๋งใหม่ ๆ ที่กำลังดี ๆ ก็น่าจะไปได้ครับ
ปางอุ๋ง สวยงามมาก มีสระน้ำขนาดใหญ่ ตอนเช้าจะมีหมอก ลอยเหนือน้ำ
ถ้าไปวันไหนโชคดี ก็จะเห็นหงส์ 2 ตัวมาว่ายน้ำเล่น ในสระน้ำ ..
ที่ปางอุ๋ง จะมีป่าสน ปลูกเรียงกันเป็นแนว สวยงามมากเช่นกัน สำหรับ
ช่างภาพ ที่นิยมถ่ายภาพ ต้องไม่พลาด ตื่นขึ้นมาตอนเช้า ถ่ายบรรยากาศ
ของบริเวณรอบ ๆ ปางอุ๋ง ..

รายละเอียดต่าง ๆ ติดตามได้ที่ Travel-is.com ครับ

บันทึกการเดินทาง ขุนสถาน ดอยเสมอดาว

รูปนี้ถ่ายบนยอดดอยที่ยังไม่มีชื่อบริเวณดอยธง ครับ

ช่วงวันหยุดปิยะมหาราช ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสติดตาม
คณะของนายเตร็ดเตร่ ไปตะลุยยอดดอยเส้นทางจาก
ขุนสถานดอยเสมอดาว แล้วมาเอารถลงแพ ที่ปากนาย
trip นี้เป็นอีก trip นึงที่จะต้องอยู่ในความทรงจำของพวกเรา
ตลอดไป เพราะเป็น trip ที่มีครบทุกรสชาต ของชีวิต ที่ไม่
สามารถหาซื้อได้ทั่วไป แน่ ๆ ทำให้เราได้พิสูจน์ตัวเอง
ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ..

วันที่ 22 ต.ค. การเดินทางของพวกเรา เริ่มขึ้นเวลา 2 ทุ่ม นัดเจอกันที่
ปตท.สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดี โดยมีสมาชิกร่วมเดินทาง
10 ท่านด้วยกัน ก็มีพี่บอย ขับรถตู้ TOYOTA D4D คันใหญ่
ข้างในแต่งเจ๋งสุด ๆ, นายเตร็ดเตร่ เจ้าของทริป, พี่อาร์ต, พี่นัท
พี่หญิง, พี่เสือ, เจ๊จุ๊บ, เจ๊อุ๊ก, เจ๊เปิ้ล และก็ผม นาย 350D
เราออกเดินทางกันไป ระหว่างทางก็แวะพักบ้างตามปั้มต่าง ๆ
ถึง จ.แพร่ ประมาณตี 4 ก็แวะล้างหน้าแปรงฟันกัน แล้วก็ไป
กินโจ๊กตอนเช้า ที่ จ.แพร่ จากนั้นเดินทางเที่ยวใน จ.แพร่
วัดพระธาตุอะไรสักอย่างจำไม่ได้ แล้วก็แพะเมืองผี จากนั้น
มุ่งหน้าไปยัง อช.ขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน กว่าจะไปถึง
เล่นเอาลุ้นกันมากทีเดียว แต่มั่นใจได้ในพี่บอย คนขับคนเก่ง
ของเรา ที่พาเราไปถึงจุดหมาย บนเส้นทาง อันแสนโหดได้
อย่างปลอดภัย พี่ ๆ เจ้าหน้าที่ เป็นกันเองมาก ๆ เตรียมการ
ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี คืนนี้เราเลยนอนที่ อช.ขุนสถานกัน
ได้บ้านพัก 2 หลัง นอนกันได้อย่างสบาย ๆ ที่นี่อากาศเย็นมาก
ประมาณ 15 องศา C ผมเองไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวไป แต่ยังดี
ที่มีถุงนอน และทางบ้านพักมีผ้านวมจัดไว้ให้ ทำให้รอดไปได้
เช้ามาเราเตรียมตัวออกเดินทางกัน จุดหมายคือยอดดอยธง
เริ่มต้นที่สถานีอนามัยขุนสถาน เดินไปตามทางที่ลื่น ชัน และ
มีทากเยอะมาก ๆ ตลอดเส้นทาง พวกเราต้องมีถุงกันทาก
และไม้ตีทาก ที่ทางพี่ ๆ เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ ซึ่งถ้าไม่มีไม้ตีทาก
ก็คงเดินกันไม่ไหวแน่ ๆ เพราะทางเยอะมากตลอดเส้นทาง เดินไป
ทางไหนก็จะชูคอกันสลอน คอยกระโดดเข้ามาที่ขาของเรา
ถึงจะมีถุงกันทาก ก็เอาไม่อยู่ ไม้ตีทาง เป็นไม้ที่ปลายมีผ้าห่อ
ปุ๋ยยูเรีย+เกลือ เราเอาไปแตะน้ำสักนิด พอหมาด ๆ มาป้าย
บริเวณที่มีทางไต่มาเกาะ ทางก็จะหลุดลงไปทันที ได้ผลดีมาก ๆ
อดทนเดินกันไปจนถึงจุดหมาย อย่างทุลักทุเล ก็ถ่ายรูปกัน ..
แต่อากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไรนัก เพราะว่ามีหมอกอยู่ตอลด
ไม่ค่อยเปิดให้เราได้เห็นวิวสวย ๆ เท่าไรนัก ถ่ายรูปกันได้สักพัก
เราก็รีบเดินทางกลับ เพราะกลัวว่าจะมืดระหว่างทาง ขาลง
โหดกว่าขาขึ้นมาก เพราะว่าเป็นทางที่ลื่นและชัน ทากเยอะ
จังหวะนี้ไม่ค่อยสนใจทางกันเท่าไรแล้ว ให้เดินลงได้อย่าง
ปลอดภัยก็เพียงพอ ผมเอง converse ที่ใส่ แทบไม่ได้ช่วย
อะไรเลย ลื่นมาก ๆ ล้มกระแทกไปหลายรอบ จนหลังระบม
แต่ในที่สุด ด้วยความมุ่งมั่น ของพวกเรา ก็ทำให้พวกเราสามารถ
ลงมาถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยทุกคน ถึงแม้จะโดนทากดูดเลือด
ไปคนละไม่น้อยก็ตาม ลงมาถึงร้าน ทุกคนต่างหาเครื่องดื่ม
เย็น ๆ กินกัน แล้วคืนนั้นเราก็ทำกับข้าวกินกันที่ อช.ขุนสถาน
แต่คืนนี้ไม่ได้นอนบ้านพักแล้ว เรานอนในห้องประชุม นอนเรียงกัน
อยู่ภายใต้ถุงนอน หนาวมาก ๆ เพราะพื้นเป็นคอนกรีต ..

วันที่ 25 ต.ค. เราเดินทางกันตั้งแต่เช้า ไปผาชู้ และดอยเสมอดาว
คืนนี้เราพักกันที่ดอยเสมอดาว มุมมองของที่นี่สวยงามมากเห็น
แม่น้ำน่านทั้้งสาย มองเห็นทิวเขาที่ยังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เรากางเต็นท์
นอนกัน ที่ดอยเสมอดาว มีผู้มาพักหลายหมู่คณะ บรรยากาศครื้นเครง
กลางคืนเราขึ้นไปดูดาวกัน บนยอดดอยอีกรอบ มีการแบ่งทีม
แข่งต่อเพลงกัน สนุกสนานกันดี ..

วันที่ 26 ต.ค. เดินทางกลับไปที่ปากนาย เพื่อเอารถข้ามฝาก
แวะกินข้าวกันที่แพป้าชั้น ที่จุ๊บสนิท อาหารอร่อยมากมาย
เสียดายที่ผมเองไม่กินปลาน้ำจืด ก็เลยกินได้ไม่กี่อย่าง ..
จากนั้นไปแวะที่ วนอุทยานแห่งชาติสักใหญ่ ที่นี่มีป่าสักเยอะมาก
ต้นที่ใหญ่ที่สุดอายุประมาณ 1500 ปี แต่ตอนนี้ยอดโดนพายุพัด
หักไปแล้ว ก็เลยดูไม่ค่อยยิ่งใหญ่เท่าไร จากนั้นเราเดินทางกลับ
กทม. แวะกินข้าวและซื้อของฝากที่สิงห์บุรี เดินทางถึง กทม.
ประมาณ 5 ทุ่ม ด้วยความสวัสดิภาพ ..

ต้องขอบคุณเพื่อน ๆ ร่วมเดินทางทุกคน ที่ทำให้ทริปนี้สนุกสนาน
เป็นกันเอง ได้เห็นมิตรภาพ น้ำใจ ของคนที่รักในการเดินทาง
ทั้ง ๆ ที่หลาย ๆ คนก็ยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ส่วนรูป และรายละเอียด
ผมจะลงให้อีกครั้งที่ Travel-is.com ครับ ..

งานซ้อมรับปริญญา พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

อาทิตย์นี้มีงานซ้อมรับปริญญา ของพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
รับจริง 22 ตุลาคม นี้ ที่ BITEC บางนา ใครว่างก็ไปกัน ปีนี้คนที่
ผมรู้จักและรับก็เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์หมด ก็มีโต้ง เพื่อนผม
เรียนมา 8 ปี ในที่สุดก็จบสักที ดีใจด้วยมาก ๆ ครับ แล้วก็มีเจ้าจ๊อส
หลานรหัสผม แล้วก็มี จานอัน จานเหลา น้องออฟ พวกนี้ก็เป็นน้อง ๆ
ที่สนิทกัน ปีหน้านี่ไม่รู้จักใครแล้ว ห่างกันเกินไป ..

ผมไปก็ไปช่วยถ่ายรูปให้ท่านโต้ง แล้วก็ไปเป็นตากล้องให้จานเหลา
จริง ๆ รูปมีเยอะกว่านี้มาก ๆ แต่มันมุมซ้ำ ๆ เลยไม่ได้ลงทั้งหมด
ถ้าต้องการ Original File ก็มาเอาที่ผมได้ มีอยู่ 200 กว่ารูป
งานนี้ก็ 350D+Lens kit อีกตามระเบียบ เพราะยังไม่ได้ไปทวง
Lens เทพอื่น ๆ จากเพื่อนคืน เพราะว่าแต่ละคนไม่ค่อยว่าง ..

ถ่ายรูปเสร็จ ผมก็รีบกลับมาห้อง อาบน้ำ แต่งตัว ไปงานแต่งงาน
ของเจ๊นุ้ย+พี่ตี๋ เค้าคบหาดูใจกันมา 9 ปีแล้ว เพิ่งแต่งปีนี้ ผมว่า
เป็นคู่ที่น่าอิจฉามาก ๆ พี่ตี๋ โดยส่วนตัวที่ผมรู้จักแล้ว เป็นคนที่ดีมาก ๆ
เข้ากับคนอื่นได้ดี สนุกสนาน อยู่ด้วยแล้วมีอะไรให้คุยเยอะ อารมณ์ดี
ส่วนเจ๊นุ้ยก็เป็นผู้หญิงที่เก่ง ฉลาด น่ารัก เหมาะสมกันจริง ๆ ..
งานนี้ผมไปนั่งโต๊ะของกลุ่ม TMC (Thai Mac Club) ได้รู้จักพี่ ๆ
ที่เคยคุยกันแต่ในบอร์ด ได้เจอตัวกันจริง ๆ เสียที เพราะเค้า meeting
กันแต่ละครั้ง ผมไม่เคยได้ว่างไปเลย แต่ตอนนี้ได้รู้จักพี่ ๆ หลายคน
ผมว่างานแต่งเจ๊นุ๊ย กับพี่ตี๋ เป็นงานแต่งที่สนุกมาก ทุกคนมีความสุข
พี่ตี๋เอง เมารั่ว ไม่รู้จะกลับบ้านได้หรือเปล่า แต่ผมเห็นมา post
ที่ TMC ตั้งแต่เช้า ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมาก 🙂

เลิกจากงานแต่งงาน พวกเราชาว TMC ไปกินเนื้อย่างกันแถว
ซ.เสือใหญ่ ก็กินกันไป คุยกันไป ได้รู้จักพี่ ๆ เค้าเพิ่มมากขึ้น
กินกันเสร็จ ผมก็ติดรถพี่ไมค์ กลับมา แล้วก็นั่งทำอะไรไปเรื่อย ๆ
กว่าจะได้นอนก็ตี 4 ได้ เช้านี้ตื่นมาก็เลยย่อรูปบางส่วน เอาลงเว็บ
เห็นพี่ตี๋กับเจ๊นุ้ย เค้าแต่งงานกัน ทำให้เราคิดอะไรบางอย่าง เมื่อไร
จะมีโอกาสแบบเค้าบ้างว้า .. อิอิ

ทำงาน เก็บเงิน

ช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ไปจนถึง มกราคมปีหน้า
ผมมี trip เดินทางตลอด ไปกับคณะของนายเตร็ดเตร่ แห่ง
Travel-is.com ก็คงได้เก็บภาพบรรยากาศ การเดินทาง และ
ความประทับใจต่าง ๆ มาให้เพื่อน ๆ ได้ดู ได้อ่านกัน ..

ส่วนชีวิตส่วนตัวผมตอนนี้ก็สบายดี กำลังคิดเก็บเงินอย่างจริง ๆ จัง ๆ
หลังจากที่ตั้งเป้าไว้นานแล้ว ว่าภายในสองปี ต้องเก็บให้ได้ 5 ล้าน
แต่นี่ผ่านมาจะปีนึงแล้ว ยังไปได้ไม่ถึงไหนเลย ถึงแม้ว่ารายได้
จะเข้ามามาก แต่รายจ่ายก็มากตามไปด้วย คงต้องตัดรายจ่า่ย
ที่ไม่จำเป็น ออกไปบ้าง บางธุรกิจที่ทำ ก็ไม่ส่งผลกำไร ก็คงต้อง
เอาใจใส่ เข้าไปปรับปรุง ให้ดีกว่านี้ หรือไม่ก็คงต้องตัดทิ้งไป ..
บางอย่างที่ทำไว้ แล้วมีแววว่าจะไปได้ดี ก็ต้องหันไปใส่ใจให้มาก
ขึ้นกว่าเดิม ต้องไปพัฒนาให้มันเจ๋งขึ้นกว่าเดิม ก็น่าจะช่วยทำให้
มีรายได้เข้ามามากขึ้น ..

เพื่อน ๆ หลาย ๆ คน อาจจะอยากถามว่าตอนนี้ผมทำอะไรอยู่บ้าง
ตอนนี้ผมทำงานประจำที่ทรู เป็นงานหลัก ส่วนธุรกิจส่วนตัวก็มี
หลายอย่างเหมือนกัน เช่น รับดูแลระบบ, ขาย SMS, ขาย Hosting
รับทำ SEO (อันนี้รายได้หลัก), ทำเว็บท่องเที่ยว, รับจ้างถ่ายรูป
และอื่น ๆ อีก แล้วแต่จะมีคนมาจ้าง เรียกว่าใครจ้างทำอะไร
ถ้าทำได้ ไม่ผิดจริยธรรม ผมทำหมด (ยังกะจับกัง) ..

ตอนนี้ก็มี Project ใหม่ ๆ ที่อยากทำ อยู่อีกมากเหมือนกัน แต่ว่า
กำลังผมคนเดียว อาจจะไม่เพียงพอ ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนสนใจ
อยากมาร่วมเป็นหุ้นส่วน ผมก็ยินดี เพราะไอเดียของผม มีเยอะ
ทำเองทั้งหมดคนเดียวคงไม่ไหวแน่ ๆ ใครสนใจก็เข้ามาคุยกันได้ ..

ไร่พี่โก๊ะ มวกเหล็ก สระบุรี

ขอบคุณมากจากคุณ M ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
http://www.chomthai.com/forum
กล้องจานอัน http://switchaphon.multiply.com/photos/album/20/20

เสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปงาน Chomthai Party #4
กับทาง ชมลม ชมไทย งานนี้เป็นงานเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะ
ไปทำโครงการ ไออุ่น #3 กัน ที่จ.อุบลราชธานี งานนี้ใครที่ต้องการ
จะไปช่วยงาน หรือบริจาคสิ่งของ เงินช่วยเหลือ น้อง ๆ ในโครงการ
ก็สมทบทุนกันเช้ามาได้ครับ เป็นโครงการที่ดี เพื่อสังคม ที่ทำติดต่อ
กันมาเป็นปีที่ 3 แล้วครับ ..

กลับมาพูดถึงงาน Chomthai Party #4 กันบ้างครับ งานนี้ผมไปกัน
4 คน มีผม เซียนกอล์ฟ จานอัน และท่านรอง งานนี้ท่านรองเค้าถอย
Nikon D80 มาใหม่ ก็เลยอยากออกไปถ่ายรูป เราไปกันแบบลุย ๆ
คือไปขึ้นรถตู้ กรุงเทพ-มวกเหล็ก ตรงใต้ทางด่วน อนุสาวรีย์ จากนั้น
ไปถึงทางเข้าไร่พี่โก๊ะ ตรงแครี่โฮม แล้วก็โบกรถสิบล้อ เข้าไป ..
แต่ไปถึงคือร้านคนเดินป่า ไม่ใช่ไร่คนเดินป่า พี่เจ้าของร้านผู้ใจดี
ก็เลยต้องขับรถส่งพวกเรา ไปที่ไร่คนเดินป่า ของพี่โก๊ะ ไปถึงเพื่อน ๆ
เค้าทำกิจกรรมกันอยู่ในป่า พวกผมก็เลยตามเข้าไปถ่ายรูป แต่ไม่ได้
เล่นเกมส์ walk rally กับเค้า แต่ได้ลอดอุโมงค์แห่งกาลเวลา ออกมา
ผมกลายเป็นสีขาวกันถ้วนหน้า .. กลางคืน จานเหลา ตามมาสบทบ
แล้วคืนนั้นก็ร่วมกิจกรรมกัน สนุกสนานมากมาย .. ได้รู้จักเพื่อนใหม่
ได้เห็นมิตรภาพ ของนักเดินทาง ชมลม ชมไทย แล้วอบอุ่น ..

งานนี้ผมเอาเสื้อ I Love Travel ไปขาย ฝากหมวยเล็กช่วยขายให้
รายได้ทั้งหมด สมทบทุน โครงการไออุ่น #3 ก็ขายได้หลายตัวเหมือนกัน
เห็นเพื่อน ๆ ร่วมแรง ร่วมใจกันซื้อ ร่วมแรง ร่่วมใจกันใส่ ก็ดีใจครับ ..

Nikon D80 Lewepro Fastpack 250

หลังจากที่น้องสาว ฝากซื้อ Nikon D80+Kit (18-135) หลายวันแล้ว
ก็เลยมีโอกาส ที่จะส่งให้เสียที ไปซื้อที่ร้านกล้อง ของพี่เอ็ม ที่ EC-Mall
ได้ราคาพิเศษ ต้องของคุณพี่เอ็ม มาก ๆ ครับ ไว้จะไปอุดหนุนอีกครับ ..
ตอนนี้ราคา D80 ปรับตัวสูงขึ้น เรียกว่าไม่ยอมลงมาสักที เพราะว่าขายดี
ร้านทั่ว ๆ ไปขายกันอยู่ 29700 บาท ไม่แถมอะไรเลย เพราะรุ่นนี้กำไรน้อย
มีกล้องแล้วก็ต้องมีกระเป๋า ผมก็เลยไปซื้อ Lowepro Fastpack 250 สีแดง
มาอีกใบนึง ราคา 2400 บาท สวยดี ใส่ Notebook 15.4″ ได้สบาย ๆ
รุ่นนี้จะมีการเปิดจากด้านข้าง ผมว่าสวยกว่ารุ่นที่ผมใช้อยู่เอง คือรุ่น
CompuDaypack สีส้ม รุ่นนี้เมื่อก่อน เป็นรุ่นเดียวที่ใส่ Notebook ได้
แต่ตอนนี้รุ่นใหม่ ๆ ตระกูล Fastpack หลาย ๆ รุ่น มีที่สำหรับใส่ Notebook
ขึ้นชื่อว่า Lowepro ก็คือไว้ใจได้ ในเรื่องกระเป๋ากล้อง ว่าทนมาก ๆ
ผมใช้อยู่ใบนี้ หลายปีแล้ว ลุยได้ทุกที่ ไปมาแล้วทั่วไทย ก็ยังไม่เป็นอะไร
ใช้ได้ปกติ ทุกวัน แบกมาทำงาน ได้ทุกวัน ..

แต่กล้องของ Nikon เอง ผมขอติหน่อยว่า วัสดุ ที่ใช้ทำ ดูไม่ค่อยดีเท่าไร
สู้ Canon ไม่ได้ ปกติผมเองเป็นสาวก Canon แต่ซื้อ Nikon ให้น้อง
เพราะว่าน้องเป็นสาวก Nikon ปกติใช้กล้องฟิล์ม FM3a อยู่ มีเลนส์
มีอะไรของ Nikon อยู่แล้ว ก็เลยต้องเล่นค่าย Nikon แต่ต้องยอมรับว่า
คุณภาพของ Nikon D80+Lens Kit เดิม ๆ ถ่ายออกมาได้ดีมาก ๆ
โดยเฉพาะภาพพวกธรรมชาติ แต่ถ้าถ่ายคนนี่ Canon กินขาด ..

สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังมองหากล้องดิจิตอล ดี ๆ สักตัว แนะนำร้าน
EC-Mall (http://www.ec-mall.com) ของพี่เอ็มครับ เป็นร้านกล้อง
ที่เน้นเรื่องคุณภาพและบริการ ราคาก็ไม่แพง มีหลายสาขาครับ เข้าไป
check ราคากล้อง กันก่อนก็ได้ ที่เว็บของร้านครับ .. 

Travel-is.com PR5 แล้วครับ

Travel-is.com PR5 แล้วครับ เป็นแนวโน้มที่ดีมาก ๆ

หลังจากที่ Google ทำการ update PR (Page Rank) ครั้งใหม่ ทำให้
Travel-is.com จากเดิม PR4 ขยับขึ้นเป็น PR5 แล้วครับ ถือว่าดีมาก ๆ
สำหรับเว็บเล็ก ๆ ที่เพิ่งเกิดไม่ถึง 2 ปี แต่ได้ PR5 ถ้ามี content มากกว่านี้
คงเป็นเว็บท่องเที่ยว ที่ดีได้ในอนาคต ตอนนี้มีกำลังใจที่จะปั้นมากขึ้น 🙂
หลาย ๆ ท่าน อาจจะยังไม่รู้ว่า ไอ้ PR นี่มันคืออะไร PR เป็นค่าที่ทาง
Google ใช้กำหนดความน่าสนใจ ความนิยม ของเว็บครับ จะมีค่าตั้งแต่
0-10 เว็บไทย ที่ได้ PR มากสุดก็อยู่ที่ประมาณ 5-6 ครับ จะมีก็พวก
เว็บของ ททท. ที่มีคนทำ link ให้เยอะ ก็จะมี PR 7-8 ได้ แล้วค่านี้มัน
มีความสำคัญอย่างไร มันก็เหมือนเป็นการการันตีความนิยม จาก Google
มีผลดีในเรื่องของอันดับในการ search ครับ เช่นคำเดียวกัน อยู่ในเว็บ
ที่มี PR ต่างกัน เว็บที่มี PR สูงกว่า ก็จะอยู่อันดับที่ดีกว่า แต่ก็ไม่เสมอไป
อยู่ที่องค์ประกอบต่าง ๆ ด้วย แต่ถ้า PR สูง แล้ววางโครงสร้างดี ๆ
ก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งครับ .. 

iPhone Classic firmware 2.1

กำลังเดี้ยง อยู่ครับ เจ้า iPhone 16GB Classic ผม

ได้เจ้าสัปปะรด (QuickPwn) มาช่วยแก้อาการเดี้ยง

ในที่สุดก็มาแล้ว iPhone firmware 2.1 หลังจากเดี้ยงมาหลายวัน

ช่วงนี้วุ่น ๆ กับงานที่ออฟฟิต แล้วก็ยังต้องมาวุ่นกับเจ้า iPhone 16GB Classic 
เพราะว่าเดิมเป็น fw 1.1.4 อยู่ แต่อยากได้ fw 2.1 เพราะว่ามีอะไรเพิื่มมาเยอะ
ก็เลยจัดการ update firmware ให้มันซะเลย แต่ว่าไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะว่า
เครื่องผมไม่เหมือนเครื่องชาวบ้านเค้า เกิดอาการเดี้ยง หลายอาการมาก ๆ
ต้องลองผิดลองถูกอยู่หลายวัน ต้อง downgrade ลงไป version 1.1.4 ก่อน
แล้วค่อย upgrade มาเป็น version 2.1 แล้วค่อยทำการ unlock ด้วยสัปปะรด
สนุกดี ที่ได้ลองทำด้วยตัวเอง เพราะปกติให้พี่เกด (http://www.sabuyphoto.com)
ทำให้ตลอด คราวนี้ได้ทำเอง ลองผิดลองถูก จนชำนาญละ สนุกดี ต้องขอบคุณ
พี่เกด ที่คอยเป็นกำลังใจ และวาง bug ให้ ทำให้ผมได้รับความรู้ ..
สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากทำมั่ง อ่านได้ที่นี่ครับ http://www.smart-mobile.com 
เดี๋ยวจะเขียน applications ดี ๆ บน iPhone มาให้คนอื่นได้ใข้สักหน่อย
ตอนนี้ที่คิด ๆ ไว้ก็มีหลาย project ที่จะทำเป็น version mobile เพื่อน ๆ ที่สนใจ
มาช่วยกันคิด มาช่วยกันทำ ได้ครับ มา up blog วันนี้ไม่มีอะไรมาก แค่ดีใจ
ที่เจ้า iPhone กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง .. 

รูปทั้งหมดถ่ายจาก Nokia 3110 Classic ที่ผมเพิ่งซื้อมาใช้ไว้ต่อ EDGE-GPRS
รุ่นนี้ต่อ internet ได้ดีมาก ๆ ครับ เร็วดีไม่มีหลุด แล้วก็ support Mac ด้วย ..