OmniGraffle for Mac

OmniGraffle

OmniGraffle http://www.omnigroup.com/

สวัสดีครับ ไม่ได้ update blog มาหลายวัน เพราะว่าวุ่นๆ แล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องจะเขียน
วันนี้พอดีต้องเขียน Network Diagram ก็เลยนึกถึง OmniGraffle ครับสามารถ
download ได้จาก URL ด้านบนครับ ผมเคยใช้สมัย version 4.xx ตอนนี้เป็น 5.2.1
แล้วครับ หลายๆ ส่วนยังเหมือนเดิม เพียงแต่ stencils ที่เกี่ยวกับ server ให้มาน้อย
แต่ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับ สามารถไป download stencils เพิ่มเติมมากมายได้จาก
http://graffletopia.com/ มี stencils ให้เลือกมากมายหลายหมวดหมู่ครับ ..

OmniGraffle เมื่อเราวาดเสร็จแล้วสามารถ export ได้หลาย format สามารถ
ใช้งานร่วมกับ Visio ของทาง M$ ได้ ใครที่ใช้ Mac แล้วต้องการทำงานเกี่ยวกับ
เขียน Flow Chart, Network Diagram, แผนผังต่างๆ แนะนำครับดีมาก 🙂