Stitch

stitch สติช

สวัสดีครับ อยากรู้เรื่องประวัติของ stitch (สติช) เพื่อนๆ คนไหนทราบความเป็นมา
ของตัวการ์ตูน stitch ช่วย post บอกผมด้วยครับ พอดีเค้าว่า stitch เจ๋งดี ..

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *