SEO ข้ามชาติ

สวัสดีครับ ผมไม่ได้ update blog มาหลายวัน เนื่องมาจากวุ่นๆ
อีกตามเคย วันนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่อง SEO สักหน่อย หลังจากที่
ไม่ได้เขียนเรื่อง SEO มานานแล้ว ตอนนี้เรื่องการทำ SEO ถือว่า
เป็นเรื่องที่เริ่มกระจายเป็นวงกว้าง คนทั่วไปเริ่มรู้จัก และคุ้นเคย
เจ้าของเว็บ เจ้าของกิจการต่างๆ ก็ต้องการให้ search แล้วเจอเว็บ
ด้วย keywords ที่ต้องการ ในไทยเอง ไม่ว่าจะเป็นเว็บเล็กๆ ไปจน
เว็บใหญ่ๆ มากระดับประเทศ ก็หันมาสนใจ SEO กันหมด ..

แต่ที่น่ายินดีคือ เมื่อวานมีบริษัท SEO ข้ามชาติ จากญี่ปุ่น เข้ามา
ทำตลาด SEO ในไทย และทำให้บริษัทใหญ่ๆ ในญี่ปุ่นมากมาย
เข้ามาคุยด้วย เพื่อที่จะเป็น partner กัน ซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีคือจะได้
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กัน การทำ SEO เบื้องต้นทุกคน
รู้เ้หมือนกันหมด แต่มันมีเทคนิคพิเศษ ต่างๆ อยู่เหมือนกัน ที่จะทำ
ให้เราเหนือคู่แข่ง ตรงนี้ต่างคนต่างมีเทคนิค ของใครของมัน ..

สำหรับงาน รับทำ SEO ผมว่าในเมืองไทยเอง ในปีหน้าจะเติบโต
ขึ้นถึง 300% จากที่ผมประเมิน ใครที่รับทำ SEO ก็เตรียมเฮกันไป
หรือใครอยากเล่นตลาดเมืองนอก ก็น่าจะช่วยขยายขอบเขต
รายได้ของตนเองไปได้อีกมาก ..

อีกอาชีพนึงที่น่าสนใจ ที่เห็นพวกเพื่อนๆ ผมทำกัน ก็คือการทำ SEO
เำพื่อขายสินค้า ไม่ว่าจะเปิดร้านเอง หรือเปิดร้านกับ astore ซึ่งก็
เป็นช่องทางนึงที่ทำรายได้ ได้มหาศาลทีเดียว ..

พูดมาซะยาว เพื่อจะมาบอกข่าวดีกับเพื่อนๆ ว่าต้นปีหน้า ผมจะจัด
สัมมนาเชิงอบรม เกี่ยวกับเรื่อง SEO และแนวโน้มของการทำ SEO
ว่าจะเป็นไปในลักษณะไหน ถึงจะได้ผล และจะแนะนำ tools ต่างๆ
ในการวิเคราะห์ และประเมินผล ที่ช่วยในการทำ SEO ส่วนวันเวลา
สถานที่ ตอนนี้กำลังหาข้อสรุปอยู่ แล้วผมจะมาประกาศให้ทราบ
กันอีกครั้ง ในงานก็จะเชิญ แขกรับเชิญ พวกเพื่อนๆ ที่เชี่ยวชาญเรื่อง
SEO มาช่วยบรรยาย และเล่าประสบการณ์ ให้ฟังอีกหลายคน ..

แล้วเจอกันครับ ต้นปี 2010 แน่นอน 🙂