upload, share files, ฝากรูป, ฝากไฟล์

สำหรับ Logo ขอบคุณชิน (http://www.gulife.com) ที่ออกแบบให้อย่างงาม

เปิดให้บริการ upload, share files, ฝากรูป, ฝากไฟล์ กันแ้ล้วครับพี่น้อง
หลังจากที่หลาย ๆ ท่านเรียกร้องมา อยากให้ทำ ที่อัพโหลด ไฟล์ ที่ทำงานเร็ว ๆ
ผมก็เลยเปิดบริการครับ เข้าไปใช้งานได้ ที่ http://upload.packetlove.com