ไออุ่น 4.2 แม่แจ่ม LOMO Version

img_9975img_0022

ไปโครงการไออุ่น 4.2 ที่โรงเรียนบ้านมะลอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่มาครับ เมื่อวันที่
5-7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพิ่งมามีโอกาสย่อรูป ก็เลยเพิ่งลงครับ งานนี้ถ่ายมาน้อย
เลยลองเล่น plugin LOMO ของ PS ดูครับ ภาพที่ออกมา ก็ดูแปลกดีอีกแบบ ..

โครงการไออุ่นเป็นกิจกรรมที่เกิดจากมูลนิธิรักษ์ไทยและชมลมชมไทย จัดกันมาต่อเนื่อง
เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์มาก ช่วยเหลือเด็กๆ ในท้องที่ห่างไกลทุรกันดาร ในหลายๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งก่อสร้าง ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา รวมไปถึงกิจกรรม
สร้างความสามัคคี สร้างความคิดสร้างสรร ให้กับเด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรม ..

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รูป และเรื่องราวเพิ่มเติมต่างๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ
ของทางชมลมชมไทย http://www.chomthai.com/forum/