ระหว่างที่รอเค้กที่สั่ง ก็นั่งถ่ายรูปกัน

ระหว่างที่รอเค้กที่สั่ง ก็นั่งถ่ายรูปกัน

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *