ใช้ PdaNet บน iPhone 3G ต่อกับ MacBook

ใช้ PdaNet บน iPhone 3G ต่อกับ MacBook

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *