ตอน meeting ไม่ได้กินอะไรมาก เพราะมัวแต่คุยกันมากกว่า ก็เลยต้องพึ่งร้าน Mc

ตอน meeting ไม่ได้กินอะไรมาก เพราะมัวแต่คุยกันมากกว่า ก็เลยต้องพึ่งร้าน Mc

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *