หลังจากงานเลิก ก็ได้เชิญให้ไปทานอาหาร กับทางทีมงาน

หลังจากงานเลิก ก็ได้เชิญให้ไปทานอาหาร กับทางทีมงาน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *