คล้าย ๆ กัน แต่ผมว่า 16GB Classic กว่า เหมือน PowerBook G4 Classic กว่า MacBook White

คล้าย ๆ กัน แต่ผมว่า 16GB Classic กว่า เหมือน PowerBook G4 Classic กว่า MacBook White

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *